we know people

we would like to get to know you too

“If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito.”

Ted Turner

Vår visjon

Unge talenter skal aktivt søke seg til oss for faglig og personlig utvikling samt tilgang til et større nettverk. Det skal være verdifullt for alle å være medlem av Folks community.

Våre verdier

Oppdatert

Med oppdatert mener vi ikke bare at du skal være faglig sterk. Det er vel så viktig at du er nysgjerrig, kunnskapssøkende, “streetsmart” samt sosial og utadvent. Alt dette er viktig for at kunnskapen ikke skal gå ut på dato. Vi har stor fokus på aktiviteter som bidrar til at alle medlemmer av vårt community til enhver tid forblir oppdatert både faglig og ellers.

Inspirerende

Felleskap og lojalitet betyr mye for oss. Vi har skapt et miljø som er lærerikt og stimulerende, men også uformelt og “rocka”. Et community hvor alle medlemmer gir og får. Vi vet at du inspirerer oss. Vi ønsker også å inspirere deg så du kan bli enda bedre i det du gjør.

Fleksibel

I et samfunn i stadig endring er fleksibilitet viktig for å oppnå suksess. Dette gjelder arbeidstagere så vel som arbeidsgivere. Folks er en organisasjon som legger vekt på effektivitet, dynamikk og tilpasningsdyktighet. Til sammen sikrer dette lønnsomhet i alle ledd. Vi strekker oss langt både overfor ansatte og oppdragsgivere. Vi tilpasser oss deres ønsker og behov. Vår fleksibilitet blir din fleksibilitet.

.

Aktiviteter

Vi fokuserer på de ansattes faglige så vel som personlige utvikling og arrangerer jevnlig kurs, foredrag og samlinger som vil gi deg fortrinn i yrkeslivet og ellers. Anledning til å knytte kontakter og utvide ditt nettverk er en vel så viktig del av alle våre arrangement. Våre oppdragsgivere kan også delta på de fleste av våre kurs og samlinger.

Bli med i vårt community og du vil få tilsendt info om hva som skjer hos oss.

Folks

Academy

Kurs

Våre kurs holder høy kvalitet samtidig som prisene på våre kurs ligger langt under prisene på tilsvarende kurs. For ansatte og oppdragsgivere er alle kurs gratis. Eksempler på kurs er presentasjonsteknikk, kreativitet, kommunikasjon, digitale medier, m.m. Alle kursholdere har lang erfaring og høy kompetanse innen sine fagfelt samtidig som de er dyktige til å formidle sin kunnskap.

Vi kan også skreddersy kurs, spesielt tilpasset behovet i din bedrift. Kontakt oss for mer informasjon.

8 + 8 =

Call Now Button