Fleksible bemanningsløsninger

For bedrifter som ønsker fleksibilitet i bemanningen er insourcing et godt alternativ. Ved insourcing ansettes konsulenten i en fast stilling hos oss, men leies ut til oppdrag og har sitt daglige virke og lokasjon hos oppdragsgiver. Slike bemanningsløsninger gir deg som oppdragsiver en nærhet til de medarbeidere som daglig skal ivareta din bedrifts interesser på en best mulig møte, uten at du påtar deg ansvaret som ligger i det å være arbeidsgiver.

Alle HR undersøkelse viser at fornøyde medarbeidere gir en bedre bunnlinje. For medarbeideren er noe av det viktigste for en høy jobbtilfredshet faglig og personlig utvikling. Insourcer du en konsulent via Folks kan du føle deg trygg på at vedkommende får den beste oppfølging fra oss. De vil også ha anledning til å delta på kurs, seminarer og samlinger i vår regi, helt kostnadsfritt for dem og dere.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vårt ansikt utad. Vi strekker oss langt for at alle våre medarbeidere har de beste forutsetninger for å gjøre en best mulig jobb ute hos våre kunder.