Dette er Folks

Visjon

Unge talenter skal aktivt søke seg til oss for faglig og personlig utvikling samt tilgang til et større nettverk. Det skal være verdifullt for alle å være medlem av Folks community.

Verdier

Oppdatert

Med oppdatert mener vi ikke bare at du skal være faglig sterk. Det er vel så viktig at du er nysgjerrig, kunnskapssøkende, "streetsmart" samt sosial og utadvent. Alt dette er viktig for at kunnskapen ikke skal gå ut på dato. Vi har stor fokus på aktiviteter som bidrar til at alle medlemmer av vårt community til enhver tid forblir oppdatert både faglig og ellers.

Inspirerende

Felleskap og lojalitet betyr mye for oss. Vi har skapt et miljø som er lærerikt og stimulerende, men også uformelt og "rocka". Et community hvor alle medlemmer gir og får. Vi vet at du inspirerer oss. Vi ønsker også å inspirere deg så du kan bli enda bedre i det du gjør.

Fleksibel

I et samfunn i stadig endring er fleksibilitet viktig for å oppnå suksess. Dette gjelder arbeidstagere så vel som arbeidsgivere. Folks er en organisasjon som legger vekt på effektivitet, dynamikk og tilpasningsdyktighet. Til sammen sikrer dette lønnsomhet i alle ledd. Vi strekker oss langt både overfor ansatte og oppdragsgivere. Vi tilpasser oss deres ønsker og behov. Vår fleksibilitet blir din fleksibilitet.